มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอะไรบ้างที่ฉันควรรับรู้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนี้