ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม ClubBleu ของ VT Markets หรือไม่