จะเกิดอะไรขึ้นกับคะแนน สิทธิประโยชน์หรือของรางวัลที่ฉันได้รับหากโปรแกรมนี้ถูกยกเลิก