มีความเป็นไปได้ไหมที่การเป็นสมาชิก ClubBleu ของฉันจะถูกระงับหรือยกเลิก