จะเกิดอะไรขึ้นกับคะแนน สิทธิประโยชน์ หรือของรางวัลที่ฉันได้รับหากการเป็นสมาชิกของฉันถูกระงับหรือถูกยกเลิก