ฉันสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก ClubBleu ของ VT Markets ได้ด้วยตัวเองหรือไม่