ระดับสมาชิกของฉันมีวันหมดอายุหรือถูกรีเซ็ตได้หรือไม่