ทำไมกราฟ MT4 ของฉันค้างอยู่ที่ 'waiting for update'