ทำไม "คำสั่งใหม่" บน MT4/5 ของฉันจึงเป็นสีเทาและไม่สามารถคลิกได้?