เหตุใดจึงแสดง "บัญชีของคุณได้รับการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่" เมื่อฉันส่งการถอน