ฉันสามารถเปิด/เปิดใช้งานบัญชีที่ถูกเก็บถาวรอีกครั้งได้หรือไม่