จำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการโอนเงินทางธนาคารในประเทศคือเท่าไร?