บัญชีทดลองบน VT Markets App มีอายุการใช้งานนานเท่าไร? ฉันสามารถรีเซ็ตบัญชีทดลองได้ไหม?