ฉันจะขอล้างยอดเงินติดลบบน VT Markets App ได้อย่างไร?