ฉันจะแก้ไขสัญลักษณ์ หรือเพิ่มสัญลักษณ์ใหม่ลงในรายการที่ติดตามของฉันได้อย่างไร?