ฉันจะส่งเอกสารสำหรับการสมัครบัญชีอีกรอบได้อย่างไร?