บัตรเครดิตของฉันได้รับการยืนยันสำหรับการฝากเงินหรือไม่