จำนวนเงินฝากและถอนขั้นต่ำสำหรับบัญชีจริงของ VT Markets คือเท่าไร?