ฉันจะเลือกได้อย่างไรจากข้อเสนอใด ๆ ที่ฉันเข้าร่วมตอนนี้?