สามารถใช้สกุลเงินพื้นฐานสำหรับบัญชีซื้อขายได้อย่างไร