ฉันสามารถถอนกองทุนของฉันและรวบรวมจากบัญชีของคนอื่นได้หรือไม่?