ฉันจะยกเลิกการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ของฉันจากแอป VT Markets ได้อย่างไร