ฉันจะใช้บัตรเครดิตของฉันเพื่อทำการตรวจสอบการฝากเงินให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร