การคืนเงินคืนเงินคือเมื่อใด ฉันจะส่งส่วนลดของฉันได้อย่างไร