เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมโยงและเข้าสู่แอป VT Markets ได้หรือไม่