ทำไมยอดเงินคงเหลือในบัญชีของฉันถึงเป็นลบ? ฉันจะแก้ไขอย่างไร?