จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถส่ง ID และ / หรือ POA ในระหว่างการลงทะเบียน?