เงินของฉันเป็นอย่างไรและแหวนที่ไม่พอใจในตลาด VT สำหรับการปฏิบัติตาม Shariah?