เงินลงทุนของฉันใน VT Markets จะถูกกันออกมาและล้อมรั้วเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายชะรีอะฮ์ได้อย่างไร