แอปพลิเคชันล่าสุดของฉันถูกปฏิเสธเนื่องจากการทำซ้ำ ฉันสามารถใช้แอปพลิเคชันล่าสุดของฉันแทนได้อย่างไร