ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันไม่มีหลักฐานที่อยู่ที่ถูกต้อง?