ฉันจะฝากเงินเข้าบัญชีอิสลาม VT Markets ของฉันได้อย่างไร?