ฉันต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นฟรีเพื่อเปิดการค้าที่ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่?