ทำไมการเทรดของฉันจึงมีระดับ Stop-out ต่ำกว่า 50%/20%?