ฉันควรทำอย่างไรเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของเงินฝากของฉัน