เลเวอเรจสูงสุดที่ฉันจะได้รับจากบัญชีซื้อขาย Forex จริงของ VT Markets คือเท่าใด