จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่มีระยะขอบเหลืออยู่ในบัญชีของฉัน?