ใช้เวลาในการถอนเงินนานแค่ไหนเมื่อมีการทำเครื่องหมายว่า 'เสร็จสมบูรณ์'?