ขั้นตอนในการถอนเงินอะไรและปิดบัญชีการซื้อขายในกรณีที่ผู้ซื้อขายเป็นลูกค้าที่เสียชีวิตของตลาด VT?