ฉันจะถ่ายโอนระหว่างบัญชีที่มีสกุลเงินฐานที่แตกต่างกันได้อย่างไร