"เวลาการประมวลผลปกติคืออะไรถ้าฉันเลือกเข้าร่วมหนึ่งในโปรโมชั่นของคุณ? "