ฉันสามารถมีส่วนร่วมในข้อเสนอโปรโมชั่นหลายรายการในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?