หากบัญชีของฉันอยู่ภายใต้ MAM / PAMM / Money Manager ฉันสามารถเลือกใช้ข้อเสนอใด ๆ ได้หรือไม่?