อะไรคือความแตกต่างระหว่างข้อเสนอโบนัสเงินสดและข้อเสนอโบนัสเครดิต