เกิดอะไรขึ้นถ้ามีความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเงื่อนไขและข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณในภาษาอื่น ๆ