ฉันจะเพิ่มหรือลบผลิตภัณฑ์ที่ฉันต้องการเช็คอินในรายการเฝ้าดูของฉันในแอป VT Markets ได้อย่างไร