จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันฝากเงินมากกว่า $ 1,000 เป็นเงินฝากครั้งแรกของฉัน (FTD) ไปยังบัญชีของฉัน