ฉันมีสิทธิ์เรียกร้องโบนัส 50% เมื่อฉันฝากเงินไปยังบัญชี addptional ของฉัน?