เงื่อนไข / ความต้องการในการรับเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไร