ฉันสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีซื้อขายเดียวบนอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมกันได้หรือไม่? การดำเนินการซื้อขายจะซิงโครไนซ์กับอุปกรณ์ทั้งหมดหรือไม่ มีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่สามารถซิงโครไนซ์ได้หรือไม่?